Regulamin Usług

Regulamin Usług – Kandrz.pl

1. Zakres Usług:
1.1. Kandrz.pl świadczy usługi w zakresie:
a. Tworzenia serwerów Discord,
b. Projektowania stron internetowych przy użyciu WordPress,
c. Fotografowania,
d. Obróbki zdjęć.
1.2. Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych usług, wraz z cenami, dostępne są na stronie internetowej.

2. Zlecenia i Zamówienia:
2.1. Zlecenia i zamówienia przyjmowane są poprzez formularze dostępne na stronie.
2.2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych i kompletnych danych przy składaniu zamówienia.

3. Czas Realizacji:
3.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (dwa dni) od momentu zaakceptowania zamówienia przez Klienta.
3.2. W przypadku ewentualnych opóźnień, Kandrz.pl informuje Klienta o przewidywanym terminie realizacji.

4. Płatności:
4.1. Warunki płatności są określone dla każdej usługi indywidualnie.
4.2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z ustalonymi warunkami przed rozpoczęciem realizacji usługi.

5. Odpowiedzialność:
5.1. Kandrz.pl ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług zgodnie z opisem oferty.

6. Zmiany w Regulaminie:
6.1. Kandrz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie.

7. Kontakt:
7.1. Wszelkie pytania dotyczące świadczonych usług i regulaminu mogą być kierowane na adres e-mail: [[email protected]].