Regulamin zwrotów

Regulamin zwrotów Kandrz.pl:

 1. Zasady ogólne:
  1.1. Kandrz.pl nie przyjmuje zwrotów produktów ze względu na charakter głównie cyfrowych oferowanych usług.
 2. Zakup produktów:
  2.1. Klient dokonując zakupu cyfrowego produktu, akceptuje fakt, że nie ma możliwości zwrotu.
  2.2. Przed dokonaniem zakupu, Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z opisem produktu, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.
 3. Płatności:
  3.1. Opłaty za zakupione cyfrowe produkty są nieodwracalne.
  3.2. Po dokonaniu płatności, Klient nie ma prawa do zwrotu środków.
 4. Reklamacje:
  4.1. W przypadku problemów z dostępem do zakupionego produktu, Klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą klienta w celu rozwiązania problemu.
  4.2. Sklep zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej w przypadku trudności związanych z korzystaniem z zakupionego produktu.
 5. Gwarancja:
  5.1. Sklep nie udziela gwarancji zwrotu środków po dokonaniu płatności. Gwarantuje jednak dostępność zakupionych cyfrowych produktów zgodnie z opisem oferty.
 6. Zmiany w regulaminie:
  6.1. Kandrz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie.
 7. Postanowienia końcowe:
  7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej.
  7.2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu podczas korzystania z usług oferowanych przez Kandrz.pl.